Hem

Välkommen till VKA Investment

VKA Investment bedriver, äger och förvaltar, försälja fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. VKA Investment AB är dotterbolag till VKA Fastigheter AB som äger hela dotterbolaget.