Lugnet Idre

Välkommen till Dalarna – Sveriges hjärta

Dalarna erbjuder såväl lugn som energi i en omgivning av skogar, berg och sjöar som kan upptäckas genom lustfyllda engagerande aktiviteter. Närheten till naturen och utbudet av friluftsaktiviteter gör att här finns något för alla. Sommar och höst passar utmärkt för vandring, cykling, golf, fiske, jakt och kulturupplevelser. Vinterns och vårens vackra snötäckta landskap kan utforskas till fots, på längdskidor eller långfärdsskridskor, med snöskoter, hundsläde eller utför i slalombacken. Dalarna är fullt av möjligheter året runt. I norra Dalarna finns flera destinationer med alpina nedfarter på Idre fjäll, Himmelfjäll, Fjätervålen, och Grövelfjäll. Norra Dalarna växer allt starkare som turistort dit naturälskande människor vallfärdar från flera länder i främst norra Europa.

Idre, som är navet i fjällen, har växt enormt mycket senaste åren. De främsta orsakerna till att skidåkande resenärer väljer Idre är att det är här som de riktiga fjällen finns samt att det alltid är natursnö i terrängen, vintern kommer tidigt och slutar sent på våren. Idre fjäll är numera alltid först ut med både alpin och längdpremiärer vilket gör att landslagen alltid samlas här på försäsongen. Sommaraktiviteterna ökar hela tiden och ett brett utbud väntar för den äventyrslystne här. Det som lockar flest människor är fisket i de oändliga bäckar och åar som finns i fjällen och dalgångarna. Även vandringar, cykling, bär och svampplockning samt jakt i olika former på hösten gör att många återvänder till Idre flera gånger om året. Idre är även den sydligaste samebyn där samerna kan leva på och med sina renar och bidra till öppna landskap.

Idre: Lugnet Idre
På vägen upp mot Himmelfjäll och Idre fjäll från Idre by, ligger ett område som heter Fjällfoten. Lugnet Idre ligger i Fjällfoten som är 5 minuter med bil till Idre by och till fjällanläggningarna. Fjällfoten är sedan många år redan bebyggt med bostadsrätter och fritidshus, och området är uppskattat då det nästan alltid är uthyrt i dessa stugor. Idres golfbana ligger bara ett stenkast norr om tomtområdet, så dit är det gångavstånd. Här finns det ett antal tomter med varierande storlek, några lämpar sig till att bygga parhus på, medan andra är för enfamiljshus. Dessa tomter är med andra ord byggklara så det behövs bara ett bygglov från kommunen så är du snart en av alla dem som redan har köpt eller byggt ett eget boende i fjällvärldens populäraste destination – Idre. Skoterleden som tar dig upp på fjället går förbi detta tomtområde, så du tar dig enkelt ut på de milsvida lederna som tar dig nästan överallt. Adressen är Björnvägen, 790 91 Idre.

Idre GA:29 (Gemensamhetsanläggning)
Idre GA:29 är en gemensamhetsanläggning för underhåll av vägen för Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32. I Idre GA:29 ingick förut bara de tidigare styckade tomterna från Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32, d.v.s. Idre 32:37-43. Nu är alla fastigheter med beteckningen Älvdalen Idre 32:44-63 även medlemmar i GA:29, dvs. GA:29 för Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32 består av fastigheterna Älvdalen Idre 32:37-63.

I dagsläget sker snöröjningen på vintern bara för Älvdalen Idre 32:37-43 via MaserFrakt och faktureras separat till var och en av medlemmarna inom Älvdalen Idre 32:37-43. Detta behöver förändras av GA så att snöröjningen täcker hela Älvdalen Idre 32:44-63.

Händelser gällande GA:29:
2019 VKA investment har redan ansökt om medlemskap för alla styckade tomter från Stamfastighet Idre 32:32, Idre 32:44-62 i Idre GA:29, via Lantmäteriet, se Omprövad gemensamhetsanläggning Idre GA:29. VKA investment står för ansökan och kostnaderna för medlemskapet för alla tomter Idre 32:44-62.
2020-12-15 På grund av Covid-19 kommer inte Lantmäteriet att kunna hålla fysiska möten, vilket är ett krav idag för att kunna slutföra ärendet tidigare än maj 2021. Detta enligt Lantmäteriet som kommer att kalla alla ägarna till detta möte.
2021-01-10 VKA Investment följer också Lantmäteriets rekommendationer att det ska yrkas i befintlig ansökan att det kommer att bildas en samfällighetsförening för Idre GA:29. En samfällighetsförening rekommenderas för att värna området och säkerställa att området kommer att vara fortsatt attraktivt.
2021-04-23
Lantmäterisammanträde gällande omprövning av Idre GA:29.
2021-10-20 Alla fastigheter med beteckningen Älvdalen Idre 32:44-63 är medlemmar i GA:29, och därmed är VKA Investments ärende, W17760, hos lantmäteriet avslutat. GA:29 består nu av Älvdalen Idre 32:37-63, d.v.s. 27 fastigheter.Bildande av samfällighetsförening för förvaltning av Idre GA:29:
2021-11-09 Kallelse för sammanträde skickat av Lantmäteriet, och sammanträde ägde rum den 9 november 2021. Registrering av samfällighetsförening pågår hos Lantmäteriet.

Karta

Dokument
Detaljplan
Förrättningskarta gemensamhetsanläggning Idre GA 29 för Älvdalen Idre 32:37-63
VA-karta VA utfört av NODAVA för varje tomt 32:44-55, kopplingspunkten, tomt Idre 32:44-55
Information från NODAVA om en ny VA-taxa till fastighetsägare med obebyggd tomt inom detaljplan

Fjällen
Idre fjäll
Att göra i Idre
Idre Himmelfjäll
Scandinavian Mountains International Airport