Lugnet Idre

Välkommen till Dalarna – Sveriges hjärta

Denna sida innehåller information om fastigheterna inom Samfällighetsföreningen Lugnet Idre, Älvdalen Idre 32:32, och innehållet på denna sida kommer att lämnas till Samfällighetsföreningen inom en snar framtid.

Sorry! No slides added to the slider shortcode yet. Please add few slide into shortcode

El och fiber
2019-12-22 Kabelläggning för både elektricitet och fiber är förberett till varje tomtgräns Idre 32:44-55, utfört av Ellevio.
2021-08-16 Kabelläggning för både elektricitet och fiber är förberett till varje tomtgräns Idre 32:56-62, utfört av Ellevio.

Kommunalt vatten och avlopp, (NODAVA)
2019-12-22 NODAVA har dragit kommunalt vatten och avlopp till varje tomt Idre 32:44-55
2021-08-27 NODAVA har dragit kommunalt vatten och avlopp till varje tomt Idre 32:56-62. Samt har NODAVA återställt vägen.
2021-10-23 VKA Investment ansöker om kommunalt VA till tomt Älvdalen Idre 32:63.
NODAVA är första kontakt för samtliga ovanstående arbeten i detta avsnitt.

Vägbyggnation
2020-10-30 Vägbyggnation har slutförts till alla tomter Idre 32:44-62, tillhörande Stamfastigheten Idre 32:32.

Idre GA:29 (Gemensamhetsanläggning)
Idre GA:29 är en gemensamhetsanläggning för underhåll av vägen för Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32. I Idre GA:29 ingick förut bara de tidigare styckade tomterna från Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32, d.v.s. Idre 32:37-43. Nu är alla fastigheter med beteckningen Älvdalen Idre 32:44-63 även medlemmar i GA:29, dvs. GA:29 för Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32 består av fastigheterna Älvdalen Idre 32:37-63.

I dagsläget sker snöröjningen på vintern bara för Älvdalen Idre 32:37-43 via MaserFrakt och faktureras separat till var och en av medlemmarna inom Älvdalen Idre 32:37-43. Detta behöver förändras av GA så att snöröjningen täcker hela Älvdalen Idre 32:44-63.

Händelser gällande GA:29:
2019 VKA investment har redan ansökt om medlemskap för alla styckade tomter från Stamfastighet Idre 32:32, Idre 32:44-62 i Idre GA:29, via Lantmäteriet, se Omprövad gemensamhetsanläggning Idre GA:29. VKA investment står för ansökan och kostnaderna för medlemskapet för alla tomter Idre 32:44-62.
2020-12-15 På grund av Covid-19 kommer inte Lantmäteriet att kunna hålla fysiska möten, vilket är ett krav idag för att kunna slutföra ärendet tidigare än maj 2021. Detta enligt Lantmäteriet som kommer att kalla alla ägarna till detta möte.
2021-01-10 VKA Investment följer också Lantmäteriets rekommendationer att det ska yrkas i befintlig ansökan att det kommer att bildas en samfällighetsförening för Idre GA:29. En samfällighetsförening rekommenderas för att värna området och säkerställa att området kommer att vara fortsatt attraktivt.
2021-04-23
Lantmäterisammanträde gällande omprövning av Idre GA:29.
2021-10-20 Alla fastigheter med beteckningen Älvdalen Idre 32:44-63 är medlemmar i GA:29, och därmed är VKA Investments ärende, W17760, hos lantmäteriet avslutat. GA:29 består nu av Älvdalen Idre 32:37-63, d.v.s. 27 fastigheter.

Bildande av samfällighetsförening för förvaltning av Idre GA:29:
2021-11-09 Kallelse för sammanträde skickat av Lantmäteriet, och sammanträde ägde rum den 9 november 2021. Registrering av samfällighetsförening pågår hos Lantmäteriet.
2022-02-18 Samfällighetsföreningen ”Lugnet Idre” är registrerad.


Karta

Dokument
Detaljplan
VA-karta Kopplingspunkten för Älvdalen Idre 32:44-55: VA utfört av NODAVA
VA-karta Kopplingspunkten för Älvdalen Idre 32:56-62: VA utfört av NODAVA
Huvud VA ledningskarta för Älvdalen Idre 32:44-62: Arbetet utfört av NODAVA
Information från NODAVA om en ny VA-taxa till fastighetsägare med obebyggd tomt inom detaljplan

Fjällen
Idre fjäll
Att göra i Idre
Idre Himmelfjäll
Scandinavian Mountains International Airport