Projekt Idre-Lugnet

Välkommen till Projekt Idre Lugnet

Pågående/utförda projektaktiviteter

VKA Investment etablerar samarbete med Himmelhus!
Himmelhus står för att bygga kvalitativa och hållbara fristående hus inom stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32, Björnvägen 22, 790 91 Idre, Lugnet Idre. VKA Investment bygger det första himmelhuset med byggstart våren 2022. Det blir ett fristående HimmelHus standard, samt ett attefallshus i samma stil.

Affären mellan VKA Investment och Himmelhus bygger på design, hållbar entreprenad med kvalitet och miljö i fokus.

Länkar:
Himmelhus.se
VR-visning av Himmelhus

El och fiber
2019-12-22 Kabelläggning för både elektricitet och fiber är förberett till varje tomtgräns Idre 32:44-55, utfört av Ellevio.
2021-08-16 Kabelläggning för både elektricitet och fiber är förberett till varje tomtgräns Idre 32:56-62, utfört av Ellevio.

Kommunalt vatten och avlopp, (NODAVA)
2019-12-22 NODAVA har dragit kommunalt vatten och avlopp till varje tomt Idre 32:44-55
2021-08-27 NODAVA har dragit kommunalt vatten och avlopp till varje tomt Idre 32:56-62. Samt har NODAVA återställt vägen.
2021-10-23 VKA Investment ansöker om kommunalt VA till tomt Älvdalen Idre 32:63.
NODAVA är första kontakt för samtliga ovanstående arbeten i detta avsnitt.

Vägbyggnation
2020-10-30 Vägbyggnation har slutförts till alla tomter Idre 32:44-62, tillhörande Stamfastigheten Idre 32:32.

Idre GA:29 (Gemensamhetsanläggning)
Idre GA:29 är en gemensamhetsanläggning för underhåll av vägen för Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32. I Idre GA:29 ingick förut bara de tidigare styckade tomterna från Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32, d.v.s. Idre 32:37-43. Nu är alla fastigheter med beteckningen Älvdalen Idre 32:44-63 även medlemmar i GA:29, d.v.s. GA:29 för Stamfastigheten Älvdalen Idre 32:32 består av fastigheterna Älvdalen Idre 32:37-63, d.v.s. 27 fastigheter.

Händelser gällande GA:29:
2019 VKA investment har redan ansökt om medlemskap för alla styckade tomter från Stamfastighet Idre 32:32, Idre 32:44-62 i Idre GA:29, via Lantmäteriet, se Omprövad gemensamhetsanläggning Idre GA:29. VKA investment står för ansökan och kostnaderna för medlemskapet för alla tomter Idre 32:44-62.
2020-12-15 På grund av Covid-19 kommer inte Lantmäteriet att kunna hålla fysiska möten, vilket är ett krav idag för att kunna slutföra ärendet tidigare än maj 2021. Detta enligt Lantmäteriet som kommer att kalla alla ägarna till detta möte.
2021-01-10 VKA Investment följer också Lantmäteriets rekommendationer att det ska yrkas i befintlig ansökan att det kommer att bildas en samfällighetsförening för Idre GA:29. En samfällighetsförening rekommenderas för att värna området och säkerställa att området kommer att vara fortsatt attraktivt.
2021-04-23
Lantmäterisammanträde gällande omprövning av Idre GA:29.
2021-10-20 Alla fastigheter med beteckningen Älvdalen Idre 32:44-63 är medlemmar i GA:29, och därmed är VKA Investments ärende, W17760, hos lantmäteriet avslutat.
2021-12-02 Gatunummer för alla fastigheter inom stamfastigheten 32:32: Björnvägen XX, 790 91 Idre:


Länk till: ”Lugnet Idre”, 790 91 Björnvägen

Karta

VKA Investment välkomnar alla nya ägare och kommer att hålla er informerade med relevant information.

Fjällen
Idre fjäll
Att göra i Idre
Idre Himmelfjäll
Scandinavian Mountains International Airport